Máy tính phong thủy Blog

Cân đối nguyên khí 46

Cân đối nguyên khí

Nguyên khí là khái niệm dùng chỉ thực tại khách quan của Thân – Tâm; Về lượng, nguyên khí là nguyên bản “phần con” và “phần người” hình thành từ tinh cha, huyết mẹ,...

46

Lời nói đầu

TÍNH CẤP THIẾT CỦA THÁI CỰC HOA GIÁP Theo nguyên lý Thuận tự nhiên, và Thuyết Âm Dương Ngũ Hành (Thuyết AD5H), một trong những cơ sở dự báo là Bảng “Lục Thập Hoa...

44

Nhân vật của thiên niên kỷ

NHÀ TRIẾT HỌC ĐẾN TỪ SÔNG HỒNG Nguyễn Ngọc Thạch sinh ngày 8 tháng 6 năm 1960. Nhà khoa học, triết học và toán học. Tiến sĩ tự động hóa thiết kế tàu thủy....

45

Máy tính phong thủy

Tăng số bội nguyên gia số của  tất cả  biến nguyên độc lập của Thái cực hoa giáp Chỉ số hoàn nguyên nhân định của Thái cực hoa giáp và tương ứng với nó...

39

Giới thiệu

Người xưa từng nói: “Trong cuộc đời chúng ta có 3 thứ ra đi không bao giờ trở lại, đó là tuổi trẻ, lời nói và thời gian. Trong đó lãng phí thời gian...