Author: admin

1

Dự báo cá nhân năm 2018

Tại buổi báo cáo hội nghị “Dự báo cá nhân năm 2018” tại Thái Nguyên, TS. Nguyễn Ngọc Thạch đã trình bày những nguyên tắc dự báo như sau 1/ Dự báo tốt xấu...

0

Khái niệm Thái cực đồ trong thực chiến

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM THÁI CỰC ĐỒ QUA CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “NGUYÊN LÝ CỐT LÕI CỦA NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ LẤY YẾU THẮNG MẠNH, LẤY ÍT ĐỊCH NHIỀU TRONG TRUYỀN THỐNG...

Cân đối nguyên khí 0

Cân đối nguyên khí

Nguyên khí là khái niệm dùng chỉ thực tại khách quan của Thân – Tâm; Về lượng, nguyên khí là nguyên bản “phần con” và “phần người” hình thành từ tinh cha, huyết mẹ,...