Cân đối nguyên khí

Nguyên khí là khái niệm dùng chỉ thực tại khách quan của Thân – Tâm; Về lượng, nguyên khí là nguyên bản “phần con” và “phần người” hình thành từ tinh cha, huyết mẹ, hồn thiêng sông núi, khí phách trời đất…được tụ họp vào thời khắc thụ thai. Thực tại khách quan đó được gọi là “Uyên nguyên con người”, hay là “Nguyên khí của con người”. Câu “Tụ Anh linh” ghi trên cột đá nhà thờ rất có thể có ý nghĩa như vậy.

Trong xã hội để phân biệt Nguyên khí được định danh bằng các tên gọi khác nhau như: Quốc tịch, Dòng họ, Gia đình, Nghề nghiệp, Địa vị, Sự nghiệp, …Tuy nhiên về bản chất vẫn chỉ là một cái tên dùng để xác định một con người, một nguyên khí cụ thể nào đó.

Hiện tượng cân đối nguyên khí được thể hiện qua hành vi tự bổ sung phần thiếu, tự cắt giảm phần thừa Nguyên khí của bản thân theo chuẩn mực “Chân – Thiện – Mỹ” của nhân loại, tinh hoá văn hoá của dân tộc, truyền thống quê hương, gia quy dòng họ với mục tiêu thoát vòng “Sinh – Tử”. Như các Cụ từng dạy:

Học vị không tiêu biểu cho thân phận,
Địa vị không thay thể cho phẩm đức,
Năng lực không đại diện cho nhân cách,
Công việc không nói lên sự sang hèn,
Nhưng Quan niệm và Hành vi nói lên tất cả!

Mời bạn đọc xem đầy đủ nội dung bài viết Cân đối nguyên khí.

Leave a Reply