Category: Phong thủy học

44

Nhân vật của thiên niên kỷ

NHÀ TRIẾT HỌC ĐẾN TỪ SÔNG HỒNG Nguyễn Ngọc Thạch sinh ngày 8 tháng 6 năm 1960. Nhà khoa học, triết học và toán học. Tiến sĩ tự động hóa thiết kế tàu thủy....