Máy tính phong thủy

Tăng số bội nguyên gia số của  tất cả  biến nguyên độc lập của Thái cực hoa giáp

Chỉ số hoàn nguyên nhân định của Thái cực hoa giáp và tương ứng với nó là mức độ chính xác của dự đoán khi vận dụng mô hình Thái cực hoa giáp có thể được nâng lên bằng cách mở rộng nghiên cứu các thuộc tính của vũ trụ về cấu tạo vật chất; Về chu kỳ cân bằng động sao cho số bội nguyên gia số của Thái cực hoa giáp gần đúng trong các biến nguyên độc lập trở nên rất lớn.

Về nguyên tắc số bội nguyên gia số của bất kỳ vòng luân hồi gần đúng no của Thái cực hoa giáp cũng là con số khổng lồ  ; Tương ứng với nó, giá trị của bội nguyên gia số có thể giảm xuống rất nhỏ; Có thể nhỏ tới mức:

Máy tính phong thủy sẽ thiết lập lô gíc tương quan hình thức giữa các chu trình cân bằng động của Thái cực hoa giáp ở cấp độ Số chia hòan nguyên Thái cực ; Mỗi hành của Thái cực hoa giáp sẽ là một tọa độ điểm lưu trữ thông tin về con người. Kho dữ liệu này sẽ luôn được cập nhật qua chiêm nghiệm thực tế theo dòng thời gian.

Trải qua thời gian hàng nghìn năm nay, các chu trình cân bằng động của Con người đã thay đổi: Đơn cử như quan niệm về hôn nhân và gia đình; Về tương quan giữa thành thị và nông thôn; Về vóc dáng thể xác và  hàm lượng tri thức trong mỗi con ngươi; Nhưng cập nhật mới về những thay đổi đó chưa có hệ thống. Máy tính phong thủy trên cơ sở Thái cực hoa giáp sẽ thực thi sứ mạng này; Có thể thấy đây sẽ là cơ hội mới tiếp cận Thuyết âm dương Ngũ hành- Phiên bản đầu tiên diễn giải tư tưởng triết học của kinh Hoa Nghiêm bằng mô hình hữu hạn trong hệ mặt tròi. Muốn kết nối thành công 2 mô-đun tri thức nhân loại tạm phân chia là Khoa học Tổng hợp; Khoa học Phân tích, người đương thời phải ngộ triết lý Kinh hoa nghiêm bằng cách vượt qua nhiều rào cản của thời gian và thời đại như: Tự giải thóat bản thân khỏi ngôn từ cổ xưa; Vốn chỉ là cái vỏ của Thuyết Âm-Dương Ngũ Hành; Tự kiểm đếm lại trí tuệ của bản thân bằng cách trở về gốc với suy tư về những triết luận tư tưởng là hiển nhiên, nhưng nghĩ kỹ không hẳn đã như vậy: “Quan trọng nhất không có gì quan trọng”;Hoặc “Tin không cần chứng minh là mê tín”; Hoặc “Tiên đề của khoa học là tin mà không chứng minh”; “Khoa học là gì?”…v.v.v…. Ngược lại tư tưởng triết học của kinh Hoa Nghiêm cũng cần được thời đại hóa bằng ngôn ngữ thông dụng nhất, tăng cơ hội ngộ giác cho nhiều người có trình độ học vấn phổ thông. Hy vọng Thái cực hoa giáp và các triển khai của nó phần nào đáp ứng được nhu cầu này.

Bảng Thái cực hoa giáp thông dụng, công cụ định vị phong thủy và máy tính phong thủy là những cố gắng đầu tiên theo định hướng trên.

Leave a Reply