Chính sách

Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Khi bạn truy cập vào máy tính phong thuỷ, chúng tôi không thu thập dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có đọc chuỗi User Agent từ trình duyệt của bạn để có thể chuyển hướng website tương thích trên mobile.

Trang web này có thể chứa các liên kết đến nhiều website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của máy tính phong thuỷ và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn.

Chúng tôi có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.