Dự báo cá nhân năm 2018

Tại buổi báo cáo hội nghị “Dự báo cá nhân năm 2018” tại Thái Nguyên, TS. Nguyễn Ngọc Thạch đã trình bày những nguyên tắc dự báo như sau

1/ Dự báo tốt xấu theo Ngọc Kỳ Lân Tâm Pháp

Ngày tốt nhất đối với mỗi người là ngày khi cả 2 kiện sau được thỏa mãn:

Điều kiện thứ nhất:  NGÀY & THÁNG SONG TRÙNG CHẴN, LẺ

Ví dụ:Tất cả các ngày:

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30  tháng: 2,4,6,8,10,12  (AL)

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29    tháng: 1,3,5,7,9,11 (AL)

là những ngày tốt nói chung cho mọi người.

Điều kiện thứ hai:  BẢN MẠNG CỦA MÌNH NHẬN ĐƯỢC TƯƠNG SINH CUẢ BÊN NGOÀI.

Ví dụ: KIM(s) gặp THỔ(s); THỔ(s) gặp HỎA(s); HỎA(s) gặp MỘC(s); MỘC(s) gặp THỦY(s).v.v…

Ví dụ: KIM(v) gặp THỔ(v); THỔ(v) gặp HỎA(v); HỎA(v) gặp MỘC(v); MỘC(v) gặp THỦY(v).v.v….

Ví dụ: KIM(m) gặp THỔ(m); THỔ(m) gặp HỎA(m); HỎA(m) gặp MỘC(m); MỘC(m) gặp THỦY(m).v.v….

2/ Chọn ngày giờ tốt nhất cho bản thân

Thứ nhất:  ĐỐI VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH “iOS”

Ví dụ: IPHONE; IPAD

VÀO KHO LƯU TRỮ “APP STORE”, viết tắt APP; hoặc chữ A.

Tải phần mềm có tên: “LICH PHONG THUY 2018” có biểu tượng là chữ K

Thứ hai:  ĐỐI VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH “ANDROID”

Ví dụ: SAMSUNG; SONNY; OPPO v.v….

VÀO KHO LƯU TRỮ “CH PLAY” Tải phần mềm có tên: “LICH PHONG THUY 2018” có biểu tượng là chữ K tương tự như trên.

VỚI LỊCH PHONG THỦY NÀY:

Sẽ chọn được: Tháng tốt nhất trong các năm; Ngày tốt nhất trong các tháng; Giờ tốt nhất trong các ngày; Giờ tốt nhất trong các ngày, tháng, năm của cả cuộc đời mình dụ trong 100 năm.

3/ Nguyên lý thuận tự nhiên và dung thông ngại trong khái niệm thái cực đồ

THÁI CỰC ĐỒ MÔ TẢ VẬN ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT KHÍ HẬU VÀ TẤT CẢ MỌI QUÁ TRÌNH CÂN ĐỐI CỦA TỰ NHIÊN, VẬT, SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG v.v….

Tải và xem chi tiết nội dung BÁO CÁO HỘI NGHỊ DỰ BÁO 2018-THÁI NGUYÊN

You may also like...

1 Response

  1. 28/07/2021

    the league dating gay

    Dự báo cá nhân năm 2018 – Máy tính phong thủy

Leave a Reply