Giới thiệu

Người xưa từng nói: “Trong cuộc đời chúng ta có 3 thứ ra đi không bao giờ trở lại, đó là tuổi trẻ, lời nói và thời gian. Trong đó lãng phí thời gian là đáng trách nhất.”

Thời gian vô bổ có thể do nhiều nguyên nhân

  • Mất thời gian vì bệnh tật.
  • Mất thời gian do không biết nên quyết định đi đường nào.
  • Mất thời gian do ta định hướng sai.

Hy vọng với những gợi mở cô đọng trong mấy dòng dự báo này mà mỗi người có thể vượt qua hẻm cụt do dự và tìm được con đường riêng để khám phá những tìm năng của bản thân, tìm được lối mòn thành công cho những quyết sách của mình trong năm Ất Mùi – 2015.

Phương châm “Giờ nào, việc nấy” sẽ là kim chỉ nam cho những ai có ước nguyện thành công.

Những kết luận về sức khỏe, về kinh tế; những lưu ý về Bản mạng là kết quả của quá trình triển khai “Thuyết Phong Thủy Thế Giới Tiền Tâm Linh – Thuyết 3 T”. Một chủ thuyết xây dựng trên nguyên lý thuận tự nhiên và nguyên lý dung thông vô hại của Đạo Phật với Tiên đề là thuyết “Âm Dương – Ngũ Hành” và xu thế vọng động của cái Tâm con người là đối tượng nghiên cứu.

Thái cực hoa giáp là một bộ phận của Thuyết giải quyết chữ NHÂN trong bộ Tam tài “THIÊN – ĐỊA – NHÂN” của quan niệm Á Đông về thế giới quan và nhân sinh quan.

Leave a Reply